Avdelning Humlan

Här hittar du information om avdelningen Humlan på Vintries förskola.

Vi på Humlan vill erbjuda våra barn en trygg och lärorik miljö. Vi lägger stor vikt på det sociala samspelet för att utveckla barnens empatiska förmåga. Tydliga lärmiljöer för utforskande, lek och lärande där våra tydliga rutiner är viktiga för att göra dagen begriplig för våra barn.

Mål och arbetssätt

Utifrån våra gemensamma mål och sagotematiska arbetssätt har vi olika aktiviteter i grupp med få barn för att lättare tydliggöra lärandet och göra upplevelsen av aktiviteten till något lustfyllt som man vill återkomma till. Det är viktigt för oss att vi är närvarande pedagoger. Vårt arbete med bl.a. digitala verktyg är en stor inspiration och ett pågående projekt i vår verksamhet.