Avdelning Sorken

Här hittar du information om avdelningen Sorken på Vintries förskola.

Vi arbetar efter och erbjuda en lärmiljö där barns inflytande står i fokus genom att pedagogerna följer barnets intressen och utmanar miljön därefter.

Våra rum

Miljön är uppdelad i olika rum, bygg och konstruktionslek, ateljé med skapande, temahörna samt rollek. Genom samlingar och småmöten utvecklas barnet i språklig medvetenhet, matematisk tänkande och i sitt sociala samspel m.m.

Det kompentena och nyfikna barnet

Pedagogernas synsätt är att ta tillvara det kompetenta och nyfikna barnet. Vi arbetar temainriktat och med att fördela barnen i mindre grupper vilket gör att barnen lättare blir sedda och lyssnade på.

Lekplatser och promenadstråk

Vi tillbringar stor del utomhus där vi har lekplatser och promenadstråk att välja mellan. På den gröna gården erbjuds cykling, lek bland buskar och träd, sand lek, gungor, rutschkana och skötsel av vår grönsaksodling.