Föräldrasamverkan och samråd

Föräldrasamrådet är ett forum där du som förälder genom en föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen.

Rådet träffas en gång per termin. Här deltar föräldrarepresentanter, personal från förskolan samt skolledning.

Föräldrasamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort.

Föräldrarepresentanter

Föräldrarepresentanterna deltar utifrån eget intresse. Från verksamhetens sida uppmuntrar vi föräldrars engagemang. Tillsammans skapar vi förutsättningen för barnens framtid. Ta chansen att engagera dig och få en större inblick i ditt barns arbetsplats.

Minnesanteckningar från föräldrasamråd

Föräldrasamråd 2020-02-05 (pdf)
Föräldrasamråd 2019-09-24 (pdf)
Föräldrasamråd 2019-02-07 (pdf)
Forskningscirkel i musik 2018/2019 (pdf)
Föräldrasamråd 2018-09-19 (pdf)
Föräldrasamråd 2018-02-07 (pdf)
Föräldrasamråd 2017-10-23 (pdf)
Föräldrasamråd 2017-09-11 (pdf)
Föräldrasamråd 2017-02-06 (pdf)
Föräldrasamråd 2016-09-26 (pdf)

Senast ändrad: