Om Visans förskola

Visan ligger på Lindängen i södra delen av Malmö. Förskolan består av sju avdelningar där barnen är uppdelade efter ålder för bästa möjliga förutsättningar för individanpassat lärande. Förskolan är i ett plan och våra lokaler består av en ateljé och ett rörelserum förutom avdelningarna. Vi har även tillgång till två gårdar med lekplatser samt två atriumgårdar. På den ena atriumgården har de små barnen fördelen att sova ute i den friska luften. Vi sover ute året om med reservation för olika extrema väderlekar.

Våra miljöer är föränderliga både inne och ute då barnens intressen och erfarenheter styr verksamhetens utformning. Det finns tillgång till digitala verktyg som smartboard, projektorer, datorer och lärplatt.

Senast ändrad: