Utvecklingsområden

Här hittar du information om Visans förskolas utvecklingsområden.

Under verksamhetsåret har vi tre utvecklingsområden som vi fokuserar särskilt på i vårt systematiska kvalitetsarbete:

  • Pedagogiska miljöer
  • Barns inflytande
  • Alla barns rätt till stöd

Det finns en tydlig koppling och röd tråd genom våra tre utvecklingsområden så de formar en helhet. Vi vet att vi behöver utveckla barnens lärmiljöer, vi vet hur viktigt det är och därför har vi en särskild satsning på det för att garantera barnens inflytande samt barnens rätt till stöd och utmaningar.

De pedagogiska miljöerna är avgörande för en hög kvalitet och därför satsar vi särskilt på att granska och utveckla detta. Barns intressen ska styra vårt sätt att tänka om miljöerna. Vår syn på barn och barns lärande blir synligt i arbetet med att utveckla spännande lärmiljöer som stimulerar till utforskande, nyfikenhet och lärande.