Pedagogisk inriktning

Vi arbetar mycket med språk, matematik och miljön. Just nu arbetar vi för att bli Grön Flagg certifierade.

Att vi är en mångkulturell förskola skapar också mångfald i leken och lärandet. Genom lek och närvarande pedagoger skapar vi en stimulerande miljö där språket sätts i centrum. Vi prioriterar leken eftersom den utvecklar barnens språk, fantasi, symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning.

Senast ändrad: