Om Vitklintens förskola

Vitklintens förskola två enplanshus med en stor vacker gård. I närheten finns Rosengård centrum, friluftsbadet och Örtagårdsskolan.

Förskolan har fyra 1-5 årsavdelningar. Det är en mångkulturell förskola med en blandad kulturell bakgrund bland barnen såväl som personalen. På förskolan arbetar barnskötare, förskolelärare och ekonomipersonal

Om verksamheten

Med förskolans läroplan som grund lägger vi stor vikt vid en god språkutveckling. Vi pratar, lyssnar och är lyhörda för barnens behov. I små grupper läser vi sagor, berättar och dramatiserar, sjunger samt tränar med rim, ramsor och språkpåsar.

Språkutveckling

Vi arbetar utifrån teman där fokus läggs på språkutveckling. Med hjälp av drama, sång, rim, ramsor, bild, gymnastik och rörelse leker vi fram ord och dess betydelse. Den viktiga utvecklingen av barnens språk sker i all verksamhet på förskolan, som under utevistelser, i samtal med varje barn eller vid bio- eller teaterbesök.

På förskolan firas svenska traditioner men även barnens hemtraditioner som exempelvis Bajram.

Avdelningar och tema

Barnen är indelade i grupper mellan avdelningarna. I dessa grupper arbetar vi med ett tema varje år. I den lilla temagruppen kan  barnen komma bättre till tals och bli bekräftade.

Vi lägger stort fokus på leken såväl inne som ute. Genom leken lär sig barnen socialt samspel med respekt och empati. Språket är väsentligt även i leken för att stärka självkänslan och tron på sin egen förmåga. På förskolan arbetar vi också med portfolio. Ett arbetssätt som gör att barnen kan se och följa sin egen utveckling och lärande.

Vi har sedan många år ett bra samarbete med en förskola i Bunkeflostrand.