Vad är förskola?

Se filmen om vad förskola är på fler språk genom länkarna nedan.

En bra start för ditt barn

Förskolan är det första steget i det svenska skolsystemet. Efter förskolan kommer grundskolan och sen gymnasieskolan. Förskolan är frivillig och till för barn mellan 1 och 6 år. De flesta barn i Sverige går i förskolan. Här får barnen lära sig genom att leka. Tillsammans med andra barn får de till exempel sjunga, måla, dansa, skriva och prata (både sitt modersmål och svenska språket). Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda barnet för skolan.

När får ditt barn gå i förskolan?

När du som förälder arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldraledig och bor (är folkbokförd) i Malmö, har ditt barn rätt till en plats i förskolan från ett års ålder.

Vad kostar en förskoleplats?

Du betalar en avgift för att ha ditt barn i förskolan. Hur mycket pengar beror på vilken inkomst din familj har. Mer om avgifter.

Allmän förskola är kostnadsfri

Alla barn har rätt att gå i allmän förskola från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Detta gäller även för barn med föräldrar som saknar sysselsättning. Barnet går 15 timmar i veckan i förskolan och förskolan är då gratis. Barnet är ledigt från förskolan samma dagar som barnen i skolan i Malmö stad, till exempel under sommaren.

Ansöka om plats

Läs mer om hur du ansöker om förskoleplats här.

Vill du ha personlig hjälp att ansöka om plats kan du prata med en av våra handläggare.

Öppna förskolor och familjecentraler

I Malmö finns också Öppna förskolor och familjecentraler. Hit kan barn (0-6 år) och föräldrar komma för att leka och lära tillsammans. Du behöver inte ansöka om någon plats till öppna förskolan utan du är välkommen när du vill.

Broschyrer på flera språk

Här under samlar vi utskriftsbara informationsblad med grundläggande information om förskola. Det översta bladet är på enkel svenska och den är sedan översatt till flera olika språk.