$left
$middle

Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Information till enskilda huvudmän med anledning av corona och covid-19

Här finns samlad information till enskilda huvudmän med anledning av coronavirus och covid-19. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Sidan är uppdaterad senast:

Den 19 mars 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny lag[1] som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen. Den nya lagen ger även regeringen rätt att tillfälligt stänga förskoleenheter eller andra verksamheter enligt skollagen.

Vid en tillfällig stängning kan huvudmannen dock behöva erbjuda förskola för barn som har behov av särskilt stöd eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Längst ned på denna sida finns länkar till lagen och kommentarer som närmare beskriver hur lagen ska tillämpas. Den nya lagen har även inneburit förändringar i andra författningar[2]. Förskoleförvaltningen har nedan gjort en sammanfattning av de nya författningarna.

Observera att det kan komma ny lagstiftning eller andra föreskrifter från regeringen eller riksdag som kan innebära att information på denna sida kan komma att förändras.

Enskilda huvudmän ansvarar för att hålla sig uppdaterade om de aktuella bestämmelserna. Informationen på denna sida uppdateras så snart förskoleförvaltningen tagit del av nya beslut och tagit ställning till dessa.

[1] Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, SFS 2020:148

[2] Förordning om ändring i förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet av viss smitta, SFS 2020:149

Kontakta förskoleförvaltningen om ni har frågor

Har ni frågor om nuvarande situation, kontakta förskoleförvaltningen på 0738-51 41 01