$left
$middle

Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Uppsägning av plats

Fristående förskolor ansvarar själva för uppsägning av plats. Kontakta din förskola för ytterligare instruktioner.

Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum då vårdnadshavaren inte längre önskar att barnet ska vistas i verksamheten.

Vid byte mellan verksamheter med samma huvudman, det vill säga mellan kommunala förskolor/pedagogisk omsorg gäller den nya överenskommelsen som uppsägning av tidigare plats. Vid byte mellan förskolor eller pedagogisk omsorg med olika huvudmän ska platsen sägas upp skriftligt (gäller vid byte från kommunal till fristående verksamhet, byte mellan fristående verksamheter, byte från fristående till kommunal verksamhet).

Som uppsägningsdatum gäller den dag förskolan/den pedagogiska omsorgen mottagit den skriftliga uppsägningen.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen.

När ett barn i förskoleverksamhet blir placerad i en förskoleklass eller grundskola skrivs barnet ut senast dagen före terminsstart, om platsen inte sagts upp av vårdnadshavare till ett tidigare datum.

Om inskolad/påbörjad plats på förskolan/pedagogisk omsorg inte nyttjas under två månader kan rätten att behålla platsen upphöra efter individuell prövning utifrån familjens fortsatta behov av förskoleverksamhet.