Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förstagångstillsyn och regelbunden tillsyn

Förstagångstillsyn - efter sex till åtta månader

Normalt gör förskoleförvaltningen en förstagångstillsyn ungefär sex till åtta månader efter att en ny verksamhet inom enskild pedagogisk omsorg eller en ny förskola har startat. Denna tillsyn görs på samma sätt som en regelbunden tillsyn.

Regelbunden tillsyn - vart tredje till femte år

Förskoleförvaltningen gör regelbunden tillsyn av förskolor och dagbarnvårdare minst vart femte år. Den regelbundna tillsynen kan även ske oftare än vart femte år. När det är dags för tillsyn får huvudmannen ett brev från förskoleförvaltningen där det finns mer information om tillsynen och vilket eller vilka datum som är aktuella. Tillsynsbesök genomförs av tjänstepersoner från avdelningen för kvalitet och myndighet på förskoleförvaltningen.

Inför ett tillsynsbesök skickar förskoleförvaltningen ut ett formulär med frågor om verksamheten som huvudmannen ska fylla i och skicka in senast två veckor innan besöket.

Tillsynsbesök för enskild pedagogisk omsorg och förskola går till på olika sätt.

Tillsynsbesök - enskild pedagogisk omsorg

Tillsynsbesök hos dagbarnvårdare tar ungefär en halv dag hos varje dagbarnvårdare och sker oannonserat. Huvudmannen förväntas inte delta vid besöken.

Under besöket kommer förskoleförvaltningens tjänsteperson att observera verksamheten och titta på det material som finns tillgängligt för barnen.

Tjänstepersonen ställer också vissa frågor till dagbarnvårdaren och tar spontana kontakter med föräldrar och barn om tillfälle ges. Förskoleförvaltningen kan också ringa till föräldrar i samband med tillsynen.

Förskoleförvaltningens tjänsteperson vill också kunna ta del av verksamhetens rutiner, handlingsplaner, dokumentationer och annat skriftligt material.

Förskoleförvaltningen kallar även huvudmannen till en intervju om verksamheten.

Tillsynsbesök - förskola

Under ett tillsynsbesök  på en förskola observerar förskoleförvaltningens tjänsteperson  verksamheten och tittar på det material som finns tillgängligt för barnen.

Före tillsynsbesöket skickar förskoleförvaltningen ut ett schema för dagen till huvudmannen. Tjänstepersonen pratar med rektor, huvudman, personal och vårdnadshavare.

Förskoleförvaltningens tjänsteperson vill också kunna ta del av förskolans rutiner, handlingsplaner, dokumentationer och annat skriftligt material.