Förskolor för barn med särskilda behov

I Malmö finns förskolor som är anpassade för barn med olika funktionsnedsättningar, hörselnedsättningar, allergier och språksvårigheter.

Om ditt barn behöver särskilt stöd går det oftast att lösa på den ordinarie förskolan.

Det finns också förskolor med särskilt utformade förekoleverksamheter som du kan ansöka till om ditt barn har särskilda behov, exempelvis på grund av funktionsnedsättning.

Förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet

Språkavdelningar

I Malmö stad finns sex språkavdelningar för barn med språksvårigheter. Språkavdelningarna finns på följande förskolor: