Principen om relativ närhet

Om en kommunal skola inte har plats för alla som sökt till den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Exempel på relativ närhet

Exempel på relativ närhet

Klicka på bilden för att förstora den.

Om två barn sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

  • Elev 1 och elev 2 har sökt samma skola.
  • Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin sökta skola. 850 minus 700 är 150 meter.
  • Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin sökta skola. 600 minus 500 är 100 meter.

Det blir alltså elev 1 som får platsen på den skola som vårdnadshavaren har sökt eftersom elev 1 har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.

Vilken är den alternativa skolan?

  • Om den sökta skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa skola.
  • Om den sökta skolan är en annan än den närmaste blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Först mäter vi avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan (färdvägen – inte fågelvägen) med Malmö stads kartverktyg*.
  • Därefter mäter vi avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.
  • Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma skola i samma årskurs.

* Malmö stads kartverktyg baseras på den nationella vägdatabasen, NVDB, som tagits fram av Trafikverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet.