$left
$middle

Ungdomsmottagningar

Du som har frågor kring sexualitet eller sexuell hälsa kan fram tills du är 23 år vända dig till en av Region Skånes ungdomsmottagning eller en sjukvårdsmottagning. Det finns också frivilligorganisationer som arbetar med information, råd och stöd.

Ungdomsmottagning Malmö

Adress: Kattsundsgatan 21
211 26 Malmö
Telefon: 0771-27 07 70

Umo.se – Ungdomsmottagning Malmö

Centrum för sexuell hälsa − för alla åldrar

Adress: Claesgatan 7, plan 3
Telefon: 040-33 17 47

Region Skåne – Centrum för sexuell hälsa

Frivilliga organisationer

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Telefon: 040-611 99 51

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
Telefon: 040-30 56 00

Noaks Ark Direkt – Om HIV och AIDS
Telefon: 020-78 44 40

BRIS – Barnens Rätt i Samhället (upp till 18 år)
Telefon: 0200-230 230

Linje 59 (frågor kring homosexualitet och bisexualitet)
Telefon: 020-59 59 00

Läs mer