Lovskola i årskurs 8 och 9

Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra tid i ett eller flera kunskapsämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Rektorn beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola och kontaktar då vårdnadshavaren och eleven.

Lovskolan ska äga rum i juni och uppgå till 50 timmar. Om eleven har haft undervisning på andra lov under läsåret räknas de timmarna bort från de 50 timmarna. Har du några frågor kring lovskolan, kontakta rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Schema för lovskola 2020

I år är det lovskola från och med fredag den 12 juni till och med fredag den 26 juni. Skolan omfattar 50 timmar och pågår cirka fem timmar per dag. Om en elev klarar av kunskapskraven som ska uppnås före den 26 juni får hen sluta tidigare.

  • Skoldagen börjar klockan 09.00 och slutar cirka klockan 15.00.
  • Undervisningen sker på elevens egen skola eller en skola i närheten.
  • Lunch serveras dagligen.
  • De elever som har rätt till skolskjuts kommer att få ett busskort.

Frivilligt deltagande

Deltagandet i lovskolan är frivilligt. Även om vårdnadshavare tackar nej har skolan uppfyllt sin plikt i och med erbjudandet. Om vårdnadshavaren tackar ja till skolans erbjudande för elevens del gäller närvaroplikt som under terminstid.