$left
$middle

Kontakta oss

Caroline Sjölin
Rektor
caroline.sjolin@malmo.se
Mobil: 0768-80 99 67

Anna Gullberg
Rektor Bitr åk F-6 och fritidshem
anna.gullberg@malmo.se
Mobil: 0708-37 71 54

Johan Boman åk 7-9 och elevhälsa
Rektor Bitr
johan.boman@malmo.se
Mobil: 0721-794092

Victoria Ganno Bosevska
Administrativ chef
victoria.gannobosevska@malmo.se
Mobil: 0723-50 65 87

Malin Wibom
Skolsköterska
Mobil: 0723-50 99 15

sv