$left
$middle

Skolbibliotek

Här kan du i lugn och god miljö läsa och fördjupa dina kunskaper.

I skolbiblioteket kan du:

  • låna böcker
  • söka information i uppslagsböcker och lexikon
  • söka information i faktaböcker

Bibliotekets huvudsakliga arbetsuppgifter är att i
nära samarbete med lärarna stödja  eleverna  i deras läsutveckling
och ge vägledning vid informationssökning.

sv