$left
$middle

Studie- och yrkesvägledning

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

På Augustenborgsskolan arbetar studie- och yrkesvägledare med följande arbetsuppgifter:

Den övergripande arbetsuppgiften är att vägleda och informera skolans elever inför gymnasievalet i syfte att deras framtidsval ska bli så välgrundade som möjligt.

  • Enskilda samtal med SYV har samtliga elever på skolan tillgång till. Här har eleverna möjlighet att diskutera och bygga upp sina framtidsplaner, beslutsstrategier och andra karriärsmål.
  • Prao genomförs för att ge eleverna chansen att undersöka olika framtidsmöjligheter inom ett yrke och/eller en bransch. Praon sker i åk 8, en veckas prao under två perioder.
  • Gymnasiemässan besöker samtliga elever i åk 9 en dag i november. Detta för att informera sig om utbildningsutbudet i närområdet och få aktuell information direkt från utbildningsanordnarna.
  • Öppet hus på gymnasieskolorna är tillfällen då alla är välkomna att på kvällstid besöka gymnasieskolorna och se deras lokaler, träffa lärare och elever samt få en inblick i deras verksamhet.
  • Elev för en dag på en gymnasieskola på ett program som eleven är intresserad av ger en ökad insikt om programmet är det rätta för just mig.
  • Information om gymnasieskolan, antagningsregler, utbildningsutbud etc. hålls för elever och vårdnadshavare.
  • Vårdnadshavare som vill träffas och ventilera funderingar kring sina ungdomars framtidsutsikter är också välkomna att boka tid.
  • Eleverna rustas även inför gymnasievalet genom den ordinarie undervisningen där de får information om arbetslivet i olika ämnen.

Om du har tankar och funderingar kring utbildning, yrke eller prao är man alltid välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på Augustenborgsskolan.

Studie- och yrkesvägledare
Samir Sijaric
Mobil: 0768-54 16 90
samir.sijaric@malmo.se

sv