$left
$middle

Förberedelseklass

Förberedelseklassen är avsedd för elever som precis har anlänt till Sverige och inte kan tillräckligt mycket svenska för att börja i en vanlig klass.

 Syftet är att ge varje elev kunskaper i det svenska språket så att eleven ges en god beredskap för att kunna klara av arbetet i en vanlig klass. Undervisningen sker på svenska och eleverna får studiestöd på sitt modersmål.

Hur länge en elev stannar i förberedelseklassen beror på elevens förkunskaper samt de personliga förutsättningarna. Normalt bör tiden i förberedelseklassen inte överstiga fyra terminer.