$left
$middle

Kontakta arbetslagen

På Augustenborgsskolan har varje arbetslag en mobiltelefon som de delar på.

Förskoleklass
Mobil: 0733-76 09 52

Årskurs 1
Mobil: 0733-76 09 32

Årskurs 2
Mobil: 0733-76 09 44

Årskurs 3
Mobil: 0733-76 09 36

Årskurs 4
Mobil: 0733-76 09 41

Årskurs 5
Mobil: 0733-76 09 42

Årskurs 6
Mobil: 0733-02 31 94

Arbetslag 1 högstadiet klass 7A, 8A, 9A
Mobil: 0731-51 32 24

Arbetslag 2 högstadiet klass 7C, 8C, 9C
Mobil: 0733-90 37 45

Arbetslag 3 högstadiet klass 7B, 8B, 9B
Mobil: 0731-51 33 78

sv