$left
$middle

Musikprofil

På Augustenborgsskolan finns musikprofil från årskurs 7-9. Alla intresserade elever är välkomna att söka till vår fantastiska skola! Ansökan för musikprofil läsåret 2023/2024 stängde den 23 oktober 2022.

Vi på Augustenborgsskolan vill ge dig en bred musikalisk grund att stå på och inspirerar dig till musicerande i olika former, både själv och tillsammans med andra. Du har stor möjlighet att fördjupa dig utifrån intresse och profilens innehåll. Detta gör du både enskilt och tillsammans med andra musikprofilelever i årskurserna 7-9.

Skolan har musiklärare med specialinriktning inom sång, ensemblespel, kör, dans/drama, circus och digitalt musikskapande.

Som musikprofilelev får du träna dig på att stå på scen och minst en gång per termin arrangerar vi konserter för föräldrar och skolkamrater. Vi deltar också i olika projekt utanför skolan.

Organisation och undervisningstid
Du som musikprofilelev går i en av våra tre klasser i din årskurs. Du deltar i klassens ordinarie musikundervisning, 60 min per vecka. Utöver detta får du två timmar extra musik. Här finns det möjlighet att fördjupa sig inom:

  • Sång
  • Ensemblespel
  • Dans/Drama
  • Digitalt musikskapande
  • Kör

Du tränar och utvecklar din samarbetsförmåga både inom årskursen och tillsammans med övriga musikprofilelever i årskurs 7-9.

Under höstterminen har alla musikprofilelever 60 min fördjupning, samt 60 min kör som mynnar ut i en stor Luciakonsert i Johanneskyrkan.

Under vårterminen har alla musikprofilelever 120 min fördjupning.

Varje hösttermin åker hela musikprofilgruppen årskurs 7-9 iväg på en musik-temadag för att inspireras och sammansvetsa gruppen. Denna dag får du delta i workshops och prova på olika fördjupningar.

I vecka 43 ger vi oss ut på turné med åk 9, för att prova på turnélivet och öva scenvana.

Har ni frågor kring musikprofilen så kan ni kontakta våra musikansvariga.

Anna Törnquist Bergrensson
Grundskollärare Musik
Telefon: 040-349 113
anna.bergrensson@malmo.se

Joakim Klüft
Grundskollärare Musik
Telefon: 040-349 113
joakim.kluft@malmo.se

sv