$left
$middle

Fritidshem Bäckagårdsskolan

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Bäckagårdsskolans fritidshem har öppet 06:15-18:00. Elever i skolår F-5 har skola och fritidshem i samma hus på Bäckagårdsskolan. Under skoldagen undervisar grundskollärare och fritidspedagoger tillsammans. Vi har samverkan mellan avdelningarna vilket innebär öppning och stängning gemensamt i ett av husen. Här arbetar utbildade fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare som ansvarar för en stimulerande, trygg, lärorik och rolig verksamhet.

Ansökan till fritidshem och uppsägning av fritidshemsplats finns att hitta Malmö Stads självservicesida. Skriftlig uppsägning gäller med två månaders uppsägningstid.

Vem har rätt till fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem år sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation. Fritidshemsplats är tillgänglig från första skoldag i förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Senast ändrad: