$left
$middle

Mediateket

I D-huset på Bäckagårdsskolan finns Mediateket, en plats med fokus på att främja läsning och skapa informationssökande och källkritiska elever.

Vår vision

Mediateket är ett stöd i elevernas lärande och läsutveckling. Skolbibliotekarien och lärarna har ett nära samarbete vilket  är en viktig del av det pedagogiska arbetet.

Miljön i mediateket präglas av en öppenhet och serviceanda med personlig prägel. Skolbibliotekarien och mediateket tillhandahåller det stöd och den inspiration som eleverna behöver för att utveckla sitt språk, läsande, lärande och kritiska tänkande.

Senast ändrad: