Bergaskolan tillhandahåller

Pedagogisk podcast:

1. Ellära skolår 6
2. Krafter och rörelse
3. Signalsystem och sinnen skolår 9
4. Atom och kärnfysik skolår 9
5. Kemiska reaktioner skolår 6
6. Elektrokemi skolår 9
7. Egenskaper, grundämne/kemisk förening, ämnens tillstånd och luft/vatten
8. Inledande fysik. Massa, volym, densitet och materia. Skolår 7.
9. Läran om ljus & ljud. Årskurs 8.
10. Kolföreningar skolår 8
11. Periodiska systemet, bindningen, joner och salter Kemi årskurs 8

Senast ändrad: