$left
$middle

Gränsöverskridande teamet

Gränsöverskridande teamet består av socionomer som är anställda i två av Malmös Förvaltningar, Grundskoleförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Teamets huvuduppdrag är att utifrån en helhetssyn förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att arbeta med konsultation, intervention och samverkan. Teamet riktar sig till årskurs F-9 på Bergaskolan, Djupadalsskolan, Geijerskolan, Glasbruksskolan, Gottorpskolan, Hyllievångsskolan, Karl Johansskolan, Klagshamnskolan, Linnéskolan, Pilbäckskolan, Skolan på Ön, Sundsbroskolan, Tygelsjöskolan och Ängsslättskolan.

Teamet arbetar med enskilda barn och deras familjer, samverkar med skolpersonal samt bedriver gruppverksamhet.

Teamet arbetar utifrån följande problemområden:

  • Skolfrånvaro
  • Utagerande beteende
  • Nedstämdhet
  • Oro/ Ångest
  • Relationer

Om problemen visar sig i skolmiljön kan skolan efter samtycke från vårdnadshavarna kontakta Gränsöverskridande teamet. Efter ett första möte med föräldrarna och eventuellt barnet, enskilt eller tillsammans med skolan görs en överenskommelse om hur Gränsöverskridande teamet ska arbeta framöver. Stödet från teamet kan ges både till barnet och till föräldrarna enskilt eller tillsammans. Teamet samarbetar även med skolan för att förbättra situationen så bra som möjligt för barnet.

Gränsöverskridande teamet arbetar med gruppverksamheten Skilda världar gruppen är ett forum för barn där de får möjlighet att prata om sina upplevelser av föräldrarnas separation.

Kontakta oss
Telefon: 040- 34 56 66

Bergaskolan

Bergaskolan

Telefon:
040-34 61 79
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Hyllie kyrkoväg 63
sv