$left
$middle

Historik

Den 14 januari 1954 invigdes Bergaskolan som den första enhetsskolan i Malmö. Detta innebar att eleverna i Limhamn gick nio år i skolan istället för sju som de gjort tidigare - om de inte tidigare hade kommit in på realskolan. Det var inte alla elever som uppskattade den här förändringen!

Enhetsskolan var en försöksskola till den grundskola som skulle införas. Först läsåret 1964/65 var en obligatorisk 9-årig skola införd i Malmö och den fick då namnet grundskola. 

Hösten 2003 invigdes NOT-stället, en nybyggnad med fem NO/teknik-salar, två stycken trä- och metallslöjdsalar och ett rum för informationssökning. Ett väl fungerande ställe som uppskattas av både lärare och elever.

Senast ändrad: