Ordningsregler

Så här har jag det på Bergaskolan

• Jag kommer i tid till lektioner och har med mig vad som behövs
• Jag visar respekt för andra och använder ett vårdat språk
• Jag är rädd om vår skola
• Jag slänger skräp i papperskorgarna
• Jag förvarar ytterkläder och huvudbonader i mitt skåp
• Jag har mobiltelefonen och mediaspelare avstängda och
undanstoppade under lektionstid, i biblioteket och i matsalen
• Jag tar inte med mig värdesaker till idrotten
• Jag snusar och röker inte under skoltid
• Jag följer trafikreglerna och visar hänsyn mot övriga trafikanter då jag cyklar eller kör moped till och från skolan
• Jag har ätit upp innan lektionen startar
• Jag kastar inte snöboll på skolans område
• Jag vet att det i biblioteket gäller samma regler som under lektionerna
• Jag vet att skolans regler även gäller i matsalen, och det som serveras
äts upp på plats

Senast ändrad: