$left
$middle

Dammfriskolans fritids

Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

På Dammfriskolans fritids fokuserar vi på att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Vår målsättning är att varje barn ska trivas och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. När de lämnar vårt fritidshem ska de ha med sig förmågan att kunna samarbeta och vara trygga i sig själva.

På fritids har vi olika aktiviteter som är kopplade till skolans läroplan. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer om integrerar omsorg och lärarande.

I samverkan mellan fritids­hemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet skapar personalen ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, där elevens bästa är i fokus för verksamheten.

Frukost serveras kl. 7.00 och mellanmål ca: kl. 14.00. På loven serveras både frukost, lunch och mellanmål.

Öppettiderna är kl. 6.15-18.00.

Förskoleklass - 072-1581157

Fritids Åk 1-3 är indelade i två olika avdelningar:

Spår 1 - 072-1581154

Spår 2 - 072-1581152

Fritids Åk 4-6:

Åk 4-6 - 072-1649083

Löpande information om fritids och de olika aktiviteterna kommer att läggas ut på Infomentor.