Om Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med cirka 730 elever.
På Dammfriskolan fokuserar vi på
att utveckla undervisningen utifrån forskning och evidens.

ÄDK, variationsteori och pedagogiska planeringar

ÄDK, Ämnesdidaktiskt kollegium handlar om:

  • Att planera lektioner utifrån variationsteorin.
  • Att fokusera på ett lärandeobjekt och kritiska aspekter i sin planering av lektioner för att bättre kunna analysera undervisningens effekter och elevers utveckling mot målen.

Pedagogiska planeringar handlar om:

  • Att undervisningen tydliggör vilka förmågor eleverna ska utveckla och vilka kunskaper som ska bedömas.
  • Att lärare tillsammans planerar undervisningen och utvecklar undervisningen tillsammans.

För att utveckla undervisningen och främja våra elevers lärande arbetar vi dessutom med strategier och tekniker kopplade till bedömning för lärande och använder digitala verktyg och läromedel som ett naturligt redskap i undervisning och lärande.

Sedan hösten 2014 har Dammfriskolan spetsutbildning i matematik för årskurs 7–9. Utbildningen ger eleverna möjlighet att läsa matematik på en avancerad nivå med högre studietakt.

Skolan har också grundsärskola och en särskild undervisningsgrupp för elever med autism.

Vi har engagerad och kunnig personal som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttande i sitt arbete.

Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget.

Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är detta arbetsplatsen för dig.

Skolans vision 2014-2020 (pdf, 230.9 kB)

Senast ändrad: 2021-04-14 10:58