$left
$middle

Om Dammfriskolan

Dammfriskolan är en F–9-skola med cirka 780 elever. På Dammfriskolan fokuserar vi på att utveckla undervisningen utifrån forskning och evidens.

Skolans utvecklingsarbete bedrivs i Lärgrupper där pedagogerna diskuterar undervisning och utvecklar sin praktik utifrån Helen Timperley utvecklingsmodell. Där utgår vi från analys av elevernas behov för att gå vidare med lärarnas behov och förändrad undervisning. Arbetet i Lärgrupper organiseras enligt Steven Katz och Lisa Ain Dacks teorier om ”professionsutveckling och kollegialt lärande”

Exempel på lärgruppernas inriktning är:

  • Bedömning i skolan
  • Upplevelsebaserad undervisning
  • Nyanländas lärande
  • Läslust

Sedan hösten 2014 har Dammfriskolan spetsutbildning i matematik för årskurs 7–9. Utbildningen ger eleverna möjlighet att läsa matematik på en avancerad nivå med högre studietakt.

Skolan har också anpassad grundskola och en särskild undervisningsgrupp för elever med autism.

Vi har engagerad och kunnig personal som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttande i sitt arbete. Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget.

Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är detta arbetsplatsen för dig.

Dammfriskolan

sv