$left
$middle

Föräldrasamverkan

Dammfrirådet är en samverkansgrupp bestående av elever, föräldrar och representanter för skolans personal. Rådet träffas en till två gånger per läsår och diskuterar frågor som rör arbetet inom Dammfriområdets barn- och ungdomsverksamhet.

Den viktigaste föräldrasamverkan ligger emellertid på enskild basis och gruppbasis via mentorn, utvecklingssamtal, föräldramöten och andra sammankomster.

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta personalen eftersom vi lägger stor vikt vid samtalet med elev och förälder.