$left
$middle

Mediatek

Skolans mediatek är öppet för elever större delen av skoldagen. Här har eleverna möjlighet att läsa eller låna skön- och facklitteratur, läsa tidningar och tidskrifter eller spela schack.

Under terminerna anordnar mediatekets personal olika läsfrämjande aktiviteter för skolans elever, såsom exempelvis lässtafetter, bokprat, författarbesök och läsecirklar.