$left
$middle

Skolans regler

Vi vill att all personal och alla elever på Dammfriskolan blir respekterade, genom att:

- alla blir accepterade och uppskattade
- alla tilltalar och tilltalas på ett sådant sätt att det inte uppfattas som kränkande
- vi använder ett vårdat språk
- hänsyn, artighet och hjälpsamhet är en självklarhet

Vi vill att alla tar ansvar för skolan, som är vår gemensamma arbetsplats, genom att:

- alla är rädda om skolans lokaler och material
- det är självklart att allt skräp kastas i papperskorgar
- vi hjälps åt att bekämpa klotter och förstörelse

Vi vill skapa en lugn och inspirerande klassrumssituation tillsammans, genom att:

- lärare och elever infinner sig i rätt tid och med rätt utrustning till varje lektion
- man visar respekt för den som talar och stör inte kamraternas arbete
- inte använda mobiltelefoner under lektionstid
- elever som varit frånvarande ansvarar själv för att ta reda på vad som genomgåtts och vilka hemuppgifter man har fått
- skolsalen lämnas i det skick man själv vill finna den
- inte ha kepsar, mössor och ytterkläder på i undervisningslokal och matsal
- inte äta eller dricka i undervisningslokalen
- inte dricka läsk i skolan
- skolan är en tobaksfri arbetsplats (enl. tobakslagen 1993:581 §2)

Skolan vidtar följande åtgärder om reglerna inte följs:

- enskilt samtal mellan elev och lärare
- kontaktläraren har samtal med målsman
- kontaktläraren sammankallar elev och målsman till samtal
- elevvårdskonferens med skolledning