$left
$middle

Studie- och yrkesvägledning

I år 8 och 9 informeras samtliga elever om valet till gymnasieskolan och i år 9 erbjuds alla elever enskild studie- och yrkesvägledning. Skolan bjuder även in föräldrar till informationsmöten.

Öppet hus

Alla gymnasieskolor anordnar öppethus-dagar under hösten, då elever och föräldrar är välkomna att ta del av de enskilda gymnasieskolornas programutbud och arbetssätt.