$left
$middle

Spetsutbildning matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Utbildningen innebär att eleverna läser mer matematik jämfört med timplanen, ca 500 timmar mer på tre år och att eleverna läser på en avancerad nivå med högre studietakt. Utbildare är grundskollärare från Dammfriskolan och gymnasielärare från Malmö Borgarskola.                                         

Målet med utbildningen är att elever ska få möjlighet att läsa in gymnasiematematik på grundskolan, erhålla betyg och få möjlighet till en fördjupad och bredare kunskap i matematik under grundskoletiden.

Utbildningen är fullt utbyggd i årskurserna 7-9, vilket innebär att vi kommer att ha ett kontinuerligt intag i årskurs 7.

Vi kommer bara att kunna ta emot 25 elever per år till utbildningen. Informationsbrev skickas under februari till vårdnadshavare årskurs 6. Intresserade elever kommer under våren att få möjlighet att ansöka om plats, delta i muntliga och skriftliga matematiktest och därefter få besked om man erhåller en plats på utbildningen.