Djupadalsskolans studie- och stängdagar

Här ser du Djupadalsskolans studie- och stängdagar. För att se läsårstider och fler år framåt hänvisas till Malmö stads grundskolors gemensamma information.

Höstterminen 2021

Lovdagar:
01-05 november (höstlov, vecka 44)

Studiedagar:
22 september
30 november

Stängdag:
19 oktober, denna dag är fritidshemmet stängt.

Terminsavslutning:
22 december

Senast ändrad: