Fritidshem på Djupadalsskolan

Djupadalsskolan erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass samt för elever i årskurs 1-5. Avdelningarna heter Högbo, Killan, Lyckebron och Solhem. Dessa är uppkallade efter platser och gårdar som funnits i området.

Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement. Tillsammans med skolan skapar det mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fantasin och kreativiteten förstärks genom att barnet, i  olika uttrycksformer, t ex drama, rytmik, dans, musik samt skapande i bild och text, får utveckla alla sina kompetenser.

Skapande verksamhet och den medvetna leken är viktiga komponenter för barnets helhetsutveckling. Fritidshemsverksamheten på Djupadalsskolan har egna pedagogiska planeringar som utgår från Lgr 11 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmens dagliga rutiner

Öppettider 06.30 - 17.30.
Morgonomsorgen är förlagd till Wadstagården, där frukost serveras, varje dag 07.00 - 07.45.
Mellanmål serveras 13.45 - ca 15.00.

Hämtning

Den som hämtar barnet meddelar alltid personalen på avdelningen.

Privata saker

Vi tar inte ansvar för saker som barnen tar med sig hemifrån.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader under vilken avgift debiteras.

Malmö stads information om fritidshemsverksamheten

Kontakt

Morgonomsorg 0733-53 48 20

Högbo 0733-53 48 15
Killan 0768-93 40 54
Lyckebron 0768-93 40 60
Solhem 0733-53 48 17

Senast ändrad: 2021-04-20 10:02