$left
$middle

Djupadalsråd/Föräldraråd

Alla har vi varit små men dagens skola och våra barns vardag skiljer sig mycket från när vi själva gick i skolan. För att stödja våra barn och våra barns skola bildades föräldrarådet på Djupadal/Hyllie 1994.

Engagemanget har fortsatt

Under åren har vi fört en dialog med politiker, beslutsfattare och skolledning för att förbättra skolans ekonomiska förutsättningar.

Föräldrarådet arrangerar mycket populära skoldanser och en årlig loppis.

Föräldrarådet kan se tillbaka på många lyckosamt genomförda projekt. Ny inspiration och nya idéer är viktigt för Föräldrarådets framtida utveckling. 

Ta chansen att vara med och påverka skolsituationen för ditt barn!

Ordförande
Sophia Streiby
sophiastreiby@msn.com

Sekreterare
Erik Ogenvik
erik@ogenvik.org