$left
$middle

Engagemang

Engagemanget har fortsatt. Målsättningen är det samma idag som 1994. Vi har genom skrivelser och möten fört en dialog med politiker, beslutsfattare och skolledning för att förbättra skolans ekonomiska situation. Vi arrangerar även de mycket populära skoldanserna och den årliga loppisen.

Senast ändrad: