$left
$middle

Möten

Varje termin anordnas tre möten. I början av höstterminen väljer varje klass, på första föräldramötet, två föräldrar som ska representera sin klass i Föräldrarådet. Det ska kännas både meningsfullt och vara praktiskt möjligt att engagera sig.

Din insats är tre möten à två timmar per termin samt den tid det tar att förmedla protokoll och information vidare till den egna klassen. Protokollen skickas vanligtvis per e-post. Några representanter sitter också i Skolsamrådet. Skolsamrådet är ett forum som ger möjlighet att möta skolledningen för att diskutera förslag och åtgärder.

Om du inte kan vara föräldrarådsrepresentant för din klass så kan du ändå engagera dig i Föräldrarådet. Vi arbetar ofta i olika arbetsgrupper och det finns stora möjligheter för dig att delta kring just de frågor du brinner för. Kom gärna med förslag på förnyelse och förbättringar, vakta på skoldanserna, stå på loppisen och engagera dig!

Tag chansen att vara med och påverka skolan för ditt barn.