$left
$middle

Trivselregler

På Djupadalsskolan jobbar vi för att alla elever och all personal ska trivas och respektera varandra, därför har vi tagit fram dessa trivselregler som vi jobbar med tillsammans.

Vi vill att all personal och alla elever på Djupadalsskolan blir respekterade, genom att:

- alla blir accepterade och uppskattade
- alla pratar med varandra på ett sätt så det inte uppfattas som kränkande
- alla använder ett vårdat språk
- alla visar varandra hänsyn och är hjälpsamma mot varandra

Vi vill att alla tar ansvar för skolan, som är vår gemensamma arbetsplats, genom att:

- alla är rädda om skolans lokaler och material
- allt material som lånats av RoA lämnas tillbaka på rätt plats
- allt skräp kastas i papperskorgar
- alla hjälps åt att motverka klotter och att man förstör

Vi vill skapa en lugn och lustfylld skol- och fritidshemsmiljö tillsammans, genom att:

- alla kommer i rätt tid till lektionerna
- alla visar respekt för den som talar och att ingen stör kamraternas arbete
- inte använda mobiltelefoner i skolan eller på fritidshemmet. Skolan har mobilförbud.
- inte lämna skolans område utan särskild överenskommelse med ansvarig vuxen
- ingen äter godis
- alla parkerar sina cyklar i cykelställen
- ingen cyklar, åker skateboard, sparkcykel, rullskridskor eller liknande på skolgården mellan kl. 07.00-17.00 på vardagar.
- ingen kastar snö under skoldagen eller på fritidshemstiden.

Särskilda regler finns för slöjdsal och idrottssal

I Djupadalsskolans slöjdsalar och idrottssal gäller speciella regler. I dessa salar finns en ökad risk för att man kan göra sig illa i undervisningen eller må dåligt. Det är läraren som undervisar i dessa salar som ska se till att arbetsmiljön är så säker som möjlig. Läraren ska också se till så att eleverna följer de regler som finns. Därför är det viktigt att eleverna känner till vilka regler som gäller här utöver skolans vanliga trivselregler.

Slöjdsal

- Uppför dig lugnt och sansat i slöjdsalen (t ex inte springa, knuffas, trängas, retas eller skrika)
- Rör inga maskiner eller verktyg som du inte fått tillstånd att använda och respektera säkerhetsavstånden.
- Använd verktyg, maskiner och material på ett säkert sätt (t ex när du hämtar och lämnar verktyg. Att du sitter vid en plats när du arbetar och inte riktar verktygen mot någon.)
- Använd alltid skyddsutrustning och följ lärarens instruktioner.

Idrottshall

- För att kunna delta på lektioner måste du vara ombytt och ha kläder efter väder
- Ta av smycken, klockor och liknande under lektionstid och lägg på den plats läraren visar
- Efter idrottslektionen duschar alla. Det är viktigt att ta det lugnt i duschrummet, så att ingen halkar och slår sig.