Team RoA@Dd

  • Team RoA@Dd betyder Respekt och Aktivitet på Djupadalsskolan.
  • Team RoA@Dd ingår i Djupadalsskolans förebyggande arbete med kränkande behandling och annan diskriminering.
  • Teamen är knutna till Djupadalsskolans Antimobbningteam och fungerar som en operativ del av detta.
  • Team RoA@Dd finns på Djupadalsskolan och är lätt igenkända genom sina blå jackor.

Teamet består av personal från skolbarnsomsorgen. Uppgiften är att finnas tillhands på alla raster, introducera nya aktiviteter och hjälpa eleverna att respektfullt leka tillsammans.
Team RoA@Dd för loggbok om rastverksamheten och rapporterar till skolledning och Antimobbningteam.
 

Senast ändrad: