Musikinriktning

Tycker du om att sjunga och spela? Djupadalsskolan erbjuder sina elever att delta i musikinriktning i årskurs
4-6.   

Att gå musikinriktningen innebär att du får fördjupad kunskap om musik och glädjen att sjunga och musicera tillsammans med andra. Vår inriktning är i första hand mot den vokala musiken.

Eleverna som går musikinriktningen har musik på elevens val samt utökad musik utanför skoltid.

Senast ändrad: