Kontakta oss

Skolledning

Rektor
Charlotte Löfqvist
0768-79 26 18
charlotte.lofqvist@malmo.se

Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 7
Andreas Hellmer
0708-49 34 31
andreas.hellmer@malmo.se

Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 8
David Jonsson
0708-423358
david.jonsson2@malmo.se

Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 9, elevhälsa och särskild undervisningsgrupp
Emelie Sonesson Björåsen
0709-70 73 25
emelie.sonessonbjorasen@malmo.se

Serviceteam

Skoladministratör
Margareta Andersson (frånvarofrågor/inloggningsuppgifter)
0729-81 50 30
margareta.andersson4@malmo.se 

Vaktmästare
Mark Longhurst
mark.longhurst@malmo.se
0708-28 12 86

IT-administratör
Alf Nordahl
alf.nordahl@malmo.se

Bibliotek

Bibliotekarie
Linnea Tell
linnea.tell@malmo.se
0731-523 581

Arbetslag 7

Arbetslagstelefon 0708-78 04 54

Christina Stjärnkvist, mentor 7a
christina.stjarnkvist@malmo.se

Sofi Faxheden, mentor 7a
sofi.faxheden@malmo.se

Andreas Lindahl, mentor 7b
andreas.lindahl@malmo.se

Marcus Grönwall, mentor 7b
marcus.gronvall@malmo.se

Jon Lindén, mentor 7c
jon.linden@malmo.se

Joel Nilson, mentor 7c
joel.nilson@malmo.se

Matilda Ekelund, mentor 7d
matilda.ekelund@malmo.se

Sara Romé, mentor 7d
sara.rome@malmo.se

Olle Windeman, mentor 7e/f
olle.windeman@malmo.se

Vidar Nilsson Onsberg, mentor 7e/f
vidar.nilssononsberg@malmo.se

Karin Rüdiger, mentor 7e/f
karin.rudiger@malmo.se

Klara Ingemyr, mentor 7g
klara.ingemyr@malmo.se

Karin Banstorp, mentor 7g
karin.banstorp@malmo.se

Azra Hilding - föräldraledig
azra.hilding@malmo.se

Arbetslag 8

Arbetslagstelefon 0733-32 77 32

Pernilla Hermansson, mentor 8a
pernilla.hermansson@malmo.se

Mirella Wolff, mentor 8a
mirella.wolff@malmo.se

Christel Granath, mentor 8b
christel.granat@malmo.se

Viktoria Danbolt, mentor 8b
viktoria.danbolt@malmo.se

William Berthagen, mentor 8c
william.berthagen@malmo.se

Karin Lindqvist, mentor 8c
karin.lindqvist@malmo.se

Fredrik Grosshög, mentor 8d
fredrik.grosshog@malmo.se

Jessica Rydenius Varén, mentor 8d
jessica.rydeniusvaren@malmo.se

Jonas Nilsson, mentor 8e
jonas.nilsson@malmo.se

Sanna Lilja Sveborg, mentor 8e - föräldraledig
sanna.liljasveborg@malmo.se

Lina Sparring, mentor 8e
lina.sparring@malmo.se

Uwe Puls, mentor 8f
uwe.puls@malmo.se

Michaela Ramoser Söderström, mentor 8f
M.RamoserSoderstrom@malmo.se

Susanne Olsson, mentor 8g
susanne.c.olsson@malmo.se

Zeena Al-Shaha, mentor 8g
zeena.al-shaha@malmo.se

Tomas Björklund, vikarie
tomas.bjorklund@malmo.se

Arbetslag 9

Arbetslagstelefon 0708- 78 04 50, 0708–78 04 61

Anna Linde Andersson, mentor 9a
anna.lindeandersson@malmo.se

Erika Grinneby, mentor 9a
erika.grinneby@malmo.se

Elise Svensson, mentor 9b
elise.svensson@malmo.se

Annika Jeppson, mentor 9c/d
annika.jeppson@malmo.se

Amina Aknouche Phanivong, mentor 9c/d
amina.aknouche@malmo.se

Bengt Karlsson, mentor 9c/d
bengt.karlsson@malmo.se

Barbara Hewitt Agerley
barbara.agerley@malmo.se

Anusche Noring, mentor 9e
anusche.noring@malmo.se

Karolina Ersoy, mentor 9e
karolina.ersoy@malmo.se

Anna Sahlin, mentor 9f
anna.sahlin@malmo.se

Charlotte Ahlgren, mentor 9f
charlotte.ahlgren@malmo.se

Anna Landin, mentor 9g
anna.landin@malmo.se

Mats Berntsson, mentor 9g
mats.berntsson@malmo.se

Elevhälsopersonal

SYV
Lars Kårholm,
lars.karholm@malmo.se
0729-63 54 77

Skolsköterska
Ann de Vogt Thunholm,
ann.devogtthunholm@malmo.se
0729-63 54 76

Kurator
Erica Johansson,
erica.johansson@malmo.se
0708–78 04 76

Socialpedagog
Oscar Westberg,
oscar.westberg@malmo.se
0709-15 21 25

Specialpedagog
Caroline Jönsson,
caroline.jonsson@malmo.se

Speciallärare
Anna Roslund,
anna.roslund@malmo.se

Speciallärare
Emely Persson,
emely.persson@malmo.se

Speciallärare
Anna Cesar Reiderstad
annac.reiderstadcesar@malmo.se

Speciallärare
Carina Andersson,
carina.andersson@malmo.se

Lärare
Martin Cedercrantz
martin.cedercrantz@malmo.se

Elevkoordinator
Lina Paepke - föräldraledig fr.o.m. november 2020
lina.paepke@malmo.se
0708-78 04 59

Elevkoordinator
Marleén Modig,
marleen.modig@malmo.se
0708-78 04 61

Särskild undervisningsgrupp

Specialpedagog
Sandra Ingemansson
sandra.ingemansson@malmo.se

Speciallärare
Simon Johnson
simon.johnson@malmo.se

Lärare
Martin Björnberg
martin.bjornberg@malmo.se

Elevkoordinator
Fatin Mazin Aljadari,
fatin.mazinaljadari@malmo.se
0708–78 04 98


Senast ändrad: 2021-05-10 11:14