$left
$middle

Kontakta oss

Skolledning

Rektor
Charlotte Löfqvist
0768-79 26 18
charlotte.lofqvist@malmo.se

Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 7
David Jonsson
0708-42 33 58
david.jonsson2@malmo.se

Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 8, elevhälsa och särskild undervisningsgrupp
Emelie Sonesson Björåsen
0709-70 73 25
emelie.sonessonbjorasen@malmo.se

Biträdande rektor med ansvar för elever och arbetslag 9
Andreas Hellmer
0708-49 34 31
andreas.hellmer@malmo.se

Serviceteam

Skoladministratör
Margareta Andersson (frånvarofrågor/inloggningsuppgifter)
0729-81 50 30
margareta.andersson4@malmo.se 

Vaktmästare
Mark Longhurst
mark.longhurst@malmo.se
0708-28 12 86

IT-administratör
Alf Nordahl
alf.nordahl@malmo.se

Bibliotek

Bibliotekarie
Linnea Tell
linnea.tell@malmo.se
0731-523 581

Arbetslag 7

Arbetslagstelefon 0733-32 77 32

Karin Lindqvist, mentor 7a
karin.lindqvist@malmo.se

Jessica Rydenius Varén, mentor 7a
jessica.rydeniusvaren@malmo.se

Christel Granath, mentor 7b
christel.granat@malmo.se

Viktoria Danbolt, mentor 7b
viktoria.danbolt@malmo.se

Matilda Perlkvist, mentor 7c
matilda.perlkvist@malmo.se

Martin Lundblad, mentor 7c
martin.lundblad@malmo.se

Mirella Wolff, mentor 7d
mirella.wolff@malmo.se

Zorka Vasiljevic, mentor 7d
zorka.vasiljevic@malmo.se

William Berthagen, mentor 7e
william.berthagen@malmo.se

Fredrik Grosshög, mentor 7e
fredrik.grosshog@malmo.se

Jonas Nilsson, mentor 7f
jonas.nilsson@malmo.se

Lina Sparring, mentor 7f
lina.sparring@malmo.se

Susanne Olsson, mentor 7g
susanne.c.olsson@malmo.se

Magnus Quist, mentor 7g
magnus.quist@malmo.se

Arbetslag 8

Arbetslagstelefon 0708-78 04 50

Anusche Noring, mentor 8a
anusche.noring@malmo.se

Elise Svensson, mentor 8a
elise.svensson@malmo.se

Olivia Bothén, mentor 8b
olivia.bothen@malmo.se

Anna Linde Andersson, mentor 8b
anna.lindeandersson@malmo.se

Amina Aknouche Phanivong, mentor 8b - föräldraledig
amina.aknouche@malmo.se

Karolina Ersoy, mentor 8c
karolina.ersoy@malmo.se

Azra Hilding, mentor 8c
azra.hilding@malmo.se

Annika Jeppson, mentor 8d
annika.jeppson@malmo.se

Martin Liliebladh, mentor 8d
martin.liliebladh@malmo.se

Mats Berntsson, mentor 8e
mats.berntsson@malmo.se

Klara Kullberg, mentor 8e
klara.kullberg@malmo.se

David Levau, mentor 8f
david.levau@malmo.se

Pernilla Hermansson, mentor 8F
pernilla.hermansson@malmo.se

Anna Sahlin, mentor 8g
anna.sahlin@malmo.se

Charlotte Ahlgren, mentor 8g
charlotte.ahlgren@malmo.se

Arbetslag 9

Arbetslagstelefon 0708-78 04 54

Christina Stjärnkvist, mentor 9a
christina.stjarnkvist@malmo.se

Sofi Faxheden, mentor 9a
sofi.faxheden@malmo.se

Andreas Lindahl, mentor 9b
andreas.lindahl@malmo.se

Marcus Grönwall, mentor 9b
marcus.gronvall@malmo.se

Jon Lindén, mentor 9c
jon.linden@malmo.se

Joel Nilson, mentor 9c
joel.nilson@malmo.se

Matilda Ekelund, mentor 9d
matilda.ekelund@malmo.se

Filip Rubenson, mentor 9d
filip.rubenson@malmo.se

Sanna Lilja Sveborg, mentor 9e
sanna.liljasveborg@malmo.se

Vidar Nilsson Onsberg, mentor 9e
vidar.nilssononsberg@malmo.se

Karin Rüdiger, mentor 9f
karin.rudiger@malmo.se

Olle Windeman, mentor 9f
olle.windeman@malmo.se

Klara Ingemyr, mentor 9g
klara.ingemyr@malmo.se

Barbara Hewitt Agerley, mentor 9g
barbara.agerley@malmo.se

Martin Orup, lärare
martin.orup@malmo.se

Elevhälsopersonal

Studie- och yrkesvägledare
Karl Petersson
karl.petersson@malmo.se
0729-63 54 77

Skolsköterska
Ann de Vogt Thunholm,
ann.devogtthunholm@malmo.se
0729-63 54 76

Kurator
Alfred Lilja
alfred.lilja@malmo.se
0708-78 04 76

Socialpedagog
Oscar Westberg,
oscar.westberg@malmo.se
0709-15 21 25

Specialpedagog
Gabriella Jimenez
gabriella.jimenez@malmo.se
0733-16 52 49 

Speciallärare
Anna Roslund,
anna.roslund@malmo.se

Speciallärare
Emely Persson,
emely.persson@malmo.se

Speciallärare
Anna Cesar Reiderstad
annac.reiderstadcesar@malmo.se

Lärare
Martin Cedercrantz
martin.cedercrantz@malmo.se

Elevkoordinator
Marleén Modig,
marleen.modig@malmo.se
0708-78 04 61

Särskild undervisningsgrupp

Specialpedagog
Sandra Ingemansson
sandra.ingemansson@malmo.se

Speciallärare
Simon Johnson
simon.johnson@malmo.se

Lärare
Martin Björnberg
martin.bjornberg@malmo.se

Elevkoordinator - föräldraledig
Fatin Mazin Aljadari
fatin.mazinaljadari@malmo.se

Elevkoordinator
Ebba Helmersson
ebba.helmersson@malmo.se
0708–78 04 98