Information om PRAO

PRAO-perioden är i årskurs 8. Arbetstiden är sex timmar per dag måndag – fredag och får förläggas mellan kl. 06 och 20. Eleven ska dock ha minst 14 timmars sammanhängande nattvila.

 

Inställd PRAO HT 2020

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har ett förvaltningsgemensamt beslut fattats att ställa in höstterminens PRAO för årskurs 8. Hur det blir med vårterminenes PRAO-period ber vi att få återkomma med.

Allmän info om PRAO

Malmö kommun ansvarar för att anskaffa platser till alla elever.

Om man har sin PRAO mer än 3,5 km från hemmet (men inom Malmö) kan man av skolan få ett rabattkort (Skånetrafiken). Lunch kan ätas kostnadsfritt på närliggande kommunal grund- eller gymnasieskola.

Eleverna är försäkrade genom skolan under PRAO-perioden, men det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljölagar och skydds-föreskrifter följs.

Om din PRAO innebär att du kommer att handskas med livsmedel måste du träffa skolsköterskan för ett hälsosamtal där du fyller i en hälsodeklaration vilket innebär att du svarar på några frågor angående din hälsa.

I god tid innan PRAO:n kommer SYV ut till klasserna i årskurs 8 och ger ytterligare information. Du är självklart välkommen att ställa frågor till SYV när du vill.

Senast ändrad: