Elev- och föräldrasamverkan

Vi samverkar med elever och föräldrar.

Med hjälp av den individuella utvecklingsplanen där hem och skola tillsammans tydliggör mål för eleven skapar vi delaktighet.

Samverkan sker också genom klassråd, elevråd, enkäter, föräldramöten och övergripande även i vårt skolråd. Syfte är att informera och få våra elever och föräldrar delaktiga i verksamheten.

Senast ändrad: 2020-09-01 19:36