$left
$middle

Geijerskolan Fritidshem

På Geijerskolans fritidshem stimuleras elevernas utveckling och lärande samtidigt som de ges en meningsfull fritid. Verksamheten utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Eleverna utmanas kontinuerligt att inspireras till nya upptäckter genom ett varierat arbetssätt och en lärmiljö som integrerar omsorg och lärande.

Värdegrundsarbetet löper som en röd tråd genom fritidsverksamheten på Geijerskolan och därför fäster vi stor vikt vid att arbeta med eleverna i mindre grupper.

På fritidsavdelning Zeta går våra yngsta elever från tre förskoleklasser uppdelat på tre grupper. På Delta, Pi och Omega har vi åldersintegrerade grupper från årskurs 1 och 2. Epsilon är vår fritidsavdelning för de äldsta eleverna.

Fritidshemmet är öppet klockan 6.15-18.00.

Här når du oss:

  • Zeta F1: 0708-227966, Zeta F2: 0708-228623, Zeta F3: 0708-228130
  • Delta: 0709-341104
  • Pi: 0723-876542
  • Omega: 0723-876543
  • Epsilon: 0723-876544