$left
$middle

Om Geijerskolan

Geijerskolan har 620 härliga elever från förskoleklass upp till årskurs 6, en stor kreativ fritidshemsverksamhet och 80 engagerade medarbetare. Vårt motto är att vi ska leverera varje elevs bästa skola.

Vår vision: Geijerskolan - där varje elev och medarbetare tror på sin egen förmåga, och har en vilja och förväntan att bli sina bästa jag, genom glädje, omtanke och gemenskap.

Geijerskolan

Geijerskolan

Telefon:
0733-05 00 74
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Västanväg 48
sv