$left
$middle

Vad innebär det att gå på Geijerskolan?

När du börjar skolan kommer du att lära dig läsa, skriva, räkna och mycket annat. Vi som arbetar här vill att alla elever gör sitt bästa och vi har höga förväntningar på dig. Om du tar ansvar för att alltid göra ditt bästa i skolan finns det alla möjligheter att du når dit du önskar.

Det är bara du som kan göra dig till en bra kompis och en ansvarsfull elev. Vuxna på skolan ger dig råd, tips, stöd och en massa kunskap. Resten måste du göra själv.

Du undervisas av behöriga, engagerade pedagoger och kan få stöd av vårt kompetenta elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, skolpsykolog, logoped och skolledning.

Du möts av:

  • en god lärmiljö där glädje, omtanke, gemenskap och kunskap är i fokus
  • nya, välutrustade lokaler; sporthall, slöjdsalar, grupprum, bibliotek, lektionssalar och musiksal
  • en fin och stimulerande utemiljö med lekredskap, bollplaner, bänkar och grönska
  • ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi tillsammans fokuserar på det som fungerar och är sunt; vi tar vara på dina förmågor för att stärka självkänsla och självförtroende; vi strävar efter att dagen ska vara meningsfull, begriplig och hanterbar för dig
  • engagerade och stöttande vuxna

Vi välkomnar dig till Geijerskolan - varje elevs bästa skola!