Om Geijerskolan

Geijerskolan är en F–6-skola med cirka 600 elever som verkar efter mottot att vi ska leverera varje elevs bästa skola. Skolan ligger på Limhamn i fina nya lokaler utmed Västanväg. 

Vår vision:

Geijerskolan - där varje elev och medarbetare tror på sin egen förmåga, och har en vilja och förväntan att bli sina bästa jag, genom glädje, omtanke och gemenskap.

Senast ändrad: