$left
$middle

Kontakta oss

Under kontaktrutan finner ni den person eller funktion som ni önskar att komma i kontakt med. För allmänna skolrelaterade frågor och information, kontaktar ni enklast skoladministratören via kansliet. Vid behov blir ni därifrån hänvisade till rätt person.

Anvisning för vårdnadshavare

Är ärendet av undervisningskaraktär, kontaktar ni först och främst den undervisande läraren. Gäller ärendet ert barns klass, välbefinnande och skolsituation i övrigt, kontaktar ni mentorn.