Kontakta oss

Under kontaktrutan finner ni den person eller funktion som ni önskar att komma i kontakt med. För allmänna skolrelaterade frågor och information, kontaktar ni enklast skoladministratören via kansliet. Vid behov blir ni därifrån hänvisade till rätt person.

Anvisning för vårdnadshavare

Är ärendet av undervisningskaraktär, kontaktar ni först och främst den undervisande läraren. Gäller ärendet ert barns välbefinnande och skolsituation i övrigt, kontaktar ni mentorn. Vid frågor som rör ert barns klass, kontaktar ni klassens infolärare.

Senast ändrad: